Prof. Dr. Christa E. Müller

Vizepräsidentin

Prof. Dr. Christa E. Müller

Doctor Phone | Medica Webflow Template
+49 (0) 228 / 73-2301
christa.mueller@uni-bonn.de

Rheinische Friedrichs-Wilhelms-Universität Bonn
Pharmazeutisches Institut

Pharmazeutische & Medizinische Chemie

An der Immenburg 4
53121 Bonn

Tel. +49 (0) 228 / 73-2301

Fax +49 (0) 228 / 73-2567

Chevron Icon - Medica Webflow Template